Implantaten

Wat is een Tandheelkundig Implantaat?

Een tandheelkundig implantaat is een prothetische vervanging voor een missende tand. Het is bekend dat de constructie van een natuurlijke tand uit een wortel en een tand bestaat. Bij een implantaat wordt de wortel vervangen door een implantaat en de tand door een kroon of een prothese. Zo simpel is het! De implantaat zorgt voor een sterke fundering voor de kroon, en deze kan gefixeerd zijn of verwijderbaar. De implantaat behandeling vindt plaats bij de tandartskliniek en bestaat uit 1 of 2 stappen.

Wat is een Tandheelkundig Implantaat precies?

Tandheelkundige implantaten bestaan voornamelijk uit titanium. Titanium is een metaal dat bio-compatible is, dat wil zeggen, verenigbaar is met levend weefsel of levend systeem, en niet giftig is voor, beschadigend is voor, of afstootbaar is door het lichaam. Titatinium biedt de beste sterkte en duurzaamheid. Tandheelkundige implantaten worden in verschillende maten gemaakt om het gat te kunnen dichten en passend bij het kaakbot.

Een implantaat bestaat uit drie delen :

1– het implantaat zelf (die direct op het bot wordt geplaatst); het abutment

2– het deel dat het implantaat aan iets bevestigt

3– de dekkende brug of kroon

Zijn tandheelkundige implantaten iets voor mij?

Implantaten zijn de beste optie voor mensen die tanden of kiezen missen. Zij geven de beste permanente oplossing en zijn het meest comfortabel als het gaat om gebitsverzorging en hygiëne.

Tandheelkundige implantaten zijn een optie voor mensen die: 

 • Een enkele tand missen – in plaats van een brug
 • Meerdere tanden missen – in plaats van bruggen of een partiële kunstgebit
 • Alle tanden missen – in plaats van een kunstgebit
 • Wanneer iemand niet gelukkig is met zijn/haar glimlach en zijn/haar uiterlijk wil veranderen

Tandheelkundige implantaten zijn niet voor niets meest populaire optie omdat zij eruit zien en voelen als natuurlijke tanden, en sterk en stabiel zijn. Het geeft het zelfvertrouwen weer terug om te durven glimlachen. 

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor tandheelkundige implantaten? 

Bijna iedereen kan in aanmerking komen voor tandheelkundige implantaten. Behalve als er onbehandelde ziektes zijn in de mond, tandvlees of botten. De tandarts zal waarschijnlijk eerst deze problemen behandeld willen zien, voordat er gestart kan worden met de behandeling voor implantaten. Dus wanneer u aan het overwegen bent om implantaten te laten plaatsen en u vermoedt dat u een tandheelkundig probleem heeft die het kan verhinderen, neem dan contact op met uw eigen tandarts. Een onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Denk eraan dat ook röntgen foto's genomen worden. Als u naar het buitenland wilt om een tandheelkundige behandeling te ondergaan, is het eerst in uw eigen land een kort onderzoek laten doen en röntgen foto's laten nemen, verstandig. Dit scheelt u later in de kosten en weet u en de tandarts in het buitenland vooraf welke problemen er zijn, en kan er een behandeling goed gepland worden. 

Tandheelkundig Implantaat Scenario's

Het verliezen van tanden kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door een ziekte of een ongeluk, ernstige tandvlees aandoeningen, ontstoken wortel of tandbederf. 
In bepaalde gevallen kan het zijn dat het gebit niet goed ontwikkeld is vanaf de geboorte, door genetische oorzaken. Hierdoor ontstaan er gaten in het gebit. Deze veroorzaken ongemak bij praten of eten. Implantaten zijn dan de beste permanente lange termijn optie voor het vervangen van kiezen. Het biedt een betere oplossing dan een brug of een kunstgebit.

In geval van ontbreken van een tand

Als er een natuurlijke wortel weg is en een gat achterlaat, is een implantaat de best passende oplossing. Het maakt niet uit of er een of meerdere implantaten worden gedaan, de procedure blijft exact hetzelfde. In tegenstelling tot een tandheelkundige brug, is de plek waar de implantaat wordt geplaatst, de enige plek dat wordt geraakt. De kiezen naast het gat worden niet geraakt. Maar bij een brug moet er naast het gat worden gesneden zodat de brug past. Nadat het implantaat is geplaatst, en gefuseerd is op het bot gedurende de genezingsperiode, wordt de kroon geplaatst. 

 In geval van ontbreken van meerdere tanden

Wanneer er meerdere tanden ontbreken kan een implantaat brug worden gebruikt. De implantaten worden op dezelfde manier geplaatst als een enkele implantaat brug. Een implantaat brug vervangt de verloren ondersteuning door het ontbreken van een tand. Het wordt geplaatst tussen twee implantaten, waardoor het niet meer nodig is om te boren in de aangrenzende kiezen. Implantaten worden in de juiste positie gezet zodat ze de missende tanden optimaal vervangen. Wanneer de implantaten stabiel zijn en klaar om geplaatst te worden, worden abutments vastgemaakt aan de implantaten, en zij zorgen ervoor dat de laatste brug wordt vastgemaakt aan de implantaten. Er wordt een afdruk gemaakt van de contoure van de abutments of van de positie van de toppen van de implantaten. Daarna wordt de implantaat brug gemaakt en vastgemaakt met tandheelkundig cement of schroeven. 

Als er meerdere tanden missen op verschillende plekken in de mond, zijn enkele implantaten met kronen erop afdoende. Ook hier, in tegenstelling tot een brug, worden de tanden naast het gat niet geraakt.  

In geval van ontbreken van alle tanden (boven en onderkaak) 

Optie 1                                                                                                                                                        

Optie 2

In het eerste geval (optie 1) waar alle tanden ontbreken, kan er een volledige set van implantaten worden geplaatst. Dit vraagt om een maximum van 8 implantaten op de bovenkaak en een minimum van 6 implantaten op de onderkaak. Daarna worden twee sets van 14 kronen geplaatst in de bovenkaak en de onderkaak. 

In het tweede geval (optie 2) is om implantaten te plaatsen in combintatie met een kunstgebit. Gewoonlijk worden vier implantaten geplaatst in de onderkaak en vier in de bovenkaak. Daarna wordt het kunstgebit geplaatst met behulp van een klik-systeem. Het kunstgebit wordt op de implantaten geklikt, zodat het kunstgebit goed op zijn plaats blijft. Het kunstgebit (kliksysteem) is verwijderbaar en dus makkelijk schoon te houden. Door de implantaten stopt volledig het krimpen van de kaak. Als het botweefsel en tandvlees gezond zijn, kunt u een keuze maken uit verschillende implantaten en kronen. Tandheelkundige implantaten hebben meer voordelen ten opzichte van andere opties voor vervangen van tanden. Bijvoorbeeld: implantaten met brug-ondersteuning en kunstgebit geven meer zekerheid bij het bijten en kauwen. Afhankelijk van het aantal te plaatsen implantaten wordt bepaald hoe de nieuwe tanden worden vastgezet. 

In bepaalde gevallen, met name wanneer al vrij lang tanden ontbreken, krimpt het kaakbot. Krinken van het bot in de bovenkaak zorgt soms voor het dalen van de sinussen. Dan is er een sinus lift of bot-enting nodig voordat een implantaat geplaatst kan worden. Of het nodig is, kan bepaald worden met een röntgen foto. Het is het beste om deze röntgen foto te laten maken voordat u de reis onderneemt om een tandheelkundig implantaat behandeling te ondergaan. Hoewel het nooit een probleem is om het te laten doen bij uw plaats van bestemming om dit te laten doen, maar als u het doet voordat u vertrekt kan er een betere planning gemaakt worden. Tussen de bot operatie en het plaatsen van de implantaten zit er een genezingsperiode. 

Ondersteunende procedures

Bot-enting/ Bot-augmentatie

Op plaatsen waar gedurende een lange tijd tanden missen, en/of zijn vervangen door een kunstgebit, krimpt vaak het kaakbot. Er is dan niet genoeg ruimte om de implantaat te op vast te zetten. 

Er is voldoende kaakbot nodig om een implantaat vast te zetten. Als dat niet zo is of als het weefsel te zacht is, is er een zogenaamde bot-enting noodzakelijk. Een bot-enting komt neer op het vervangen van het ontbrekende bot. De tandarts plaatst een synthetische bot op de plek waar de implantaat moet komen en laat het 6 tot 8 weken genezen. Als dat goed gaat, kan het implantaat gezet worden. 

Sinus Lifting

Het liften van de sinus is nodig wanneer er onvoldoende bot beschikbaar is om de implantaat stevig vast te maken. In het geval dat er gedurende langere tijd tanden ontbreken in de bovenkaak aan de achterkant, kan het bot in dat gebied krimpen of teruggedrongen worden door het lichaam. De sinussen gaan dan uitdijen naar de lege ruimte waar eerder het bot was. De sinussen moeten dan als het ware worden opgetild om ruimte te maken voor extra bot in dat gebied. Het bot wordt toegevoegd tussen de kaak en kaakholten.

Implantaten worden afgeraden wanneer de patiënt intraveneus of oraal bisfosfonaten neemt als medicijn, omdat dit het risico voor osteonecrose vergroot. Osteonecrose zorgt ervoor dat het genezingsproces wordt vertraagd. 

Ook bij onbehandelde Type II diabetes is een mate waarin implantaten worden afgeraden, omdat het genezingsproces na welke vorm van operatie dan ook wordt vertraagd doordat bloedcirculatie niet optimaal is.

Wat zijn de voordelen van tandheelkundige implantaten? 

Er zijn veel voordelen van het laten plaatsen van implantaten: 

 • Verbeterde orale functies
 • Preventie/vermindering van botverlies
 • Kunnen eten wat u wilt
 • Betere mondhygiëne
 • Verbeterde uiterlijk
 • Verhoogde zelfvertrouwen 
 • Geen zorgen meer bij het eten
 • Gemak
 • Duurzaam
 • Comfort

Wat zijn de nadelen van tandheelkundige implantaten?

 • Tijd
 • Kosten

Procedures


Voordat de procedure begint:

De tandarts doet een onderzoek voordat de procedure begint. Hierbij wordt gekeken naar het tandvlees en botweefsel, en wordt extra aandacht besteed aan het deel van het gebit waar de behandeling om gaat. We maken een röntgen foto of een OPG (panoramische röntgen foto) of een CT scan. We gebruiken deze foto's om de dichtheid van het bot en het weefsel waar de implantaat komt, te analyseren. Plaatselijke verdoving is over het algemeen voldoende maar voor patiënten die erg zenuwachtig zijn of angstig zijn, beschikken we andere middelen van verdoving.

Vergeet niet om te drinken (niet alcoholisch) en te eten, mis het ontbijt niet en neem uw medicatie indien u deze gebruikt zoals gewoonlijk in.

Gedurende de procedure :

Fase 1

Er wordt een opening gemaakt in het tandvlees, waar de implantaat gaat komen, en er wordt een gat geboord in het kaakbeen. Afhankelijk van de botdichtheid wordt een passende implantaat operatief geplaatst in het kaakbeen. De incisie wordt daarna gehecht en dicht gemaakt. Mocht de patiënt een kunstgebit hebben gedragen, wordt deze over de implantaat geplaatst, totdat deze op zijn plaats is gegroeid. Soms maakt de tandarts het abutment (verbindingselement) bij het tandvlees niet dicht, en plaatst een tijdelijke kroon of verandert het kunstgebit zodat het beter past op het abutment.

Hierna volgt een periode van genezing, normaliter minimaal tussen de 8 tot 12 weken. Deze genezingsperiode is nodig zodat het implantaat zich hecht aan het bot en kan functioneren als een wortel. Wanneer dit proces van hechting (osseointegratie) is voltooid, start de volgende fase van de procedure. 

Fase 2

Nadat het tandvlees gedicht is, wordt het weer opnieuw geopend om de implantaat te voorschijn te halen. Dan wordt een abutment ingeschroefd en vastgezet aan het implantaat, met gebruik van hiertoe uitgeruste instrumenten. Het doel is dat het implantaat niet loskomt. Hierna wordt een tijdelijke kroon geplaatst op het abutment. Het abutment moet namelijk beschermd worden tegen kauw-bewegingen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het goed geneest. De tijdelijke kroon wordt een aantal dagen gebruikt, totdat de permanente kroon wordt gebruikt.  

Genezingsproces:

Na fase 1, wanneer het implantaat geplaatst is, geldt een genezingsperiode van minimaal 8 tot 12 weken. Gedurende deze periode vindt het zogenaamde proces van 'osseointegratie' plaats. De implantaat zet zich vast aan het bot en is dan klaar om als een wortel te fungeren, en daarmee een sterke basis te bieden voor een kroon of kunstgebit.

Nadat de kroon of kunstgebir is geplaatst, voelen sommigen dat de behandelde plek gevoelig is voor een tijd. U kunt dan pijnstillers gebruiken. De gevoeligheid zou maximaal 2-3 dagen mogen duren. 

Nazorg :

 • Schoonmaken
 • Het succes van de implantaat chirurgie hangt sterk af van het zo goed mogelijk schoonhouden van de mond.
 • U dient uw gebit schoon te houden maar op de dag van de operatie, het gedeelte van de implantaat te vermijden.
 • Gebruik interedentale tandenborstels te gebruike wanneer de brug op zijn plek is gezet. 
 • Uw mond spoelen met warm water en een snufje zout is een goede manier om de genezing een handje te helpen en het behandelde gebied schoon te houden. 
 • Spoel altijd uw mond na het eten om het schoon te houden. 
 • Probeer niet te roken totdat het behandelde gebied genezen is, omdat roken het proces van genezing vertraagt.  

Een mate van zwelling is normaal nadat een implantaat is geplaatst. Het is over het algemeen erger in de ochtend, door het langdurige liggen gedurende de nacht. Het zwellen wordt minder na 48 uur. Het zwellen kunt u tegengaan met ijsblokjes in een zakje. Plaats het zakje op uw wang gedurende 10 minuten en met tussenpozen van 15 minuten. 

 • Het kan zijn dat er blauwe plekken op uw gezicht komen, maar ook dat verdwijnt binnen een aantal dagen. 
 • Vermijd warme dranken of warm eten op de eerste dag na de behandeling. 
 • Eet niet voordat de verdoving is uitgewerkt. 
 • Probeer het behandelde gebied niet aan te raken met uw tong of vinger. 
 • U zult enige pijn voelen maar het hoort geen erge pijn te zijn. Pijn hoort bij het proces gedurende een aantal dagen na de operatie, en kan verminderd worden met pijnstillers. Wanneer de pijn verergert in plaats van verminderen, neem dan contact op met uw tandarts. 
 • Probeer zo min mogelijk een kunstgebit te gebruiken, als het het gebied van de implantaat raakt. Hierdoor wordt het implantaat of het bot streek beschermd. Als het kunstgebit niet goed lijkt te passen na de operatie, moet u vragen om aanpassing ervan. Een verkeerde kunstgebit kan de implantaat beschadigen. 
 • Hechtingen zijn over het algemeen oplosbaar en blijven ongeveer 2-3 weken. 
 • Enige bloeding na de operatie is normaal. Als het blijft doorbloeden echter, plaats dan een vovhtige gaas erop gedurende 30 minuten. 
 • Als u antibiotica hebt gekregen na uw operatie, moet u de kuur afmaken. 
 • Als na 3-4 dagen de pijn of zwelling erger wordt, maak dan een afspraak met uw tandarts. 
 • Vermijd inspannende (sport) activiteiten gedurende in ieder geval 48 uur na de operatie.  

Producten & Merken die gebruikt worden bij deze Behandeling


Wij stellen betrouwbare merken en kwaliteit als onze prioriteit. Wij gebruiken alleen producten die voldoen aan de Europese standaarden. We werken alleen met geregistreerde wereldwijde handelsmerken die zich hebben bewezen.
MerkenMerken
Anne L.
8 Jun 2016
Anne L.
France
Implantaten

je recommande ce cabinet dentaire à tout le monde

Bonjour, Je m'appelle Anne, je suis française j'habite Paris je vais avoir 42 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes dents, j'ai ete mal soignée lorsque j'étais enfant , adolescente,et j'avais peur du dentiste donc je n'y allais pas souvent. En 2010 , j'au eu un traitement orthodoxie pendant 2ans..au bout des 2ans j'ai  eu une opération de la mâchoire du bas car j'avais un problème d'occlusion .ce lourd traitement fut une réussite, mais mes dents étaient vraiment abîmés.

En début d'année 2015 un ami me fait connaître la clinique dentaire à kusadasi, et mon traitement commençait en mai 2015, j'avais toute confiance,  car j'ai eu un diagnostique très détaillé... j'avais besoin de couronnes en céramique, d'implants, des facettes et j'ai eu aussi besoin d'une greffe osseuse.

Aujourd'hui, je recommande ce cabinet dentaire à tout le monde, j'ai une dentition parfaite et naturelle..mes amis me disent que c'est un super travail qui a été réalisé..

Lorsque je parle du cabinet dentaire , je n'hésite pas à montrer des photos...tellement c'est propre, du matériel à la pointe , et 'une hygiène exemplaire..En France je n'ai pas vu  de cabinet dentaire identique..

L'équipe est très professionnelle, chacun à sa fonction et tout le monde fait très bien  son  travail, d'une gentillesse et d'une patience .

Un service irréprochable , ou que vous soyez on vient vous chercher et on vous ramène, les rendez sont pontuels.

Les Tarifs sont raisonnables, car c'est 2 fois moins cher qu' en France..

Pour toutes ses raisons évoquées je ne me fais plus soigner en France concernant ma dentition, je préfère faire le voyage et être sûre d'avoir un travail bien fait.. de plus c'est agréable car Kusadasi est une station balnéaire...donc après les soins place à la détente au soleil...

Kusadası
Anthony Hicks
2 Sep 2016
Anthony Hicks
Germany
Implantaten

I would strongly recommend this dentist to anyone

My Name is Anthony Hicks and I am an American Citizen, living in Berlin, Germany for the past 20 years and have chosen to have all my dental work done with Tourmedical in Kusadasi turkey.

I just like yourself had so may questions and fears about going to another Country and dentist to have my dental work done. At the end of the day I am very pleased and extremely happy with the work and treatment that I have received.

Before I even got started with my treatment I felt comfortable after talking by phone to a very friendly lady named Majella, the patient co-ordinator about what I thought I needed done to my teeth. Majella gave me a quote and told me the dentist will give me a thorough examination and then an exact treatment plan will be drawn up.

I arrived at Izmir Airport amd was greeted by Majella and her husband Omer, the driver, and what a safe and well informed driver he is. They both answered all my questions concerning Kusadasi and surrounding areas. I was taken to my hotel and found it to be very comfortable and clean with a wonderful friendly staff plus a beautiful view of the Aegean Sea. If for any reason, I needed help or guidance the staff at the hotel were very willing to help.

I got to meet my dentist and the rest of the staff the next day. My xray was taken and then I sat with her and she asked me what I wanted her to do for me. I told her and she pointed out what could be done which was a lot more than I had thought, but deep down, I knew my dental situation was not good and knew that every thing she said was true. I am so happy with the result as are my family and friends and they are amazed at how natural my new teeth look. I can say that Dr Elcin worked on my mouth as if it was a piece of art work and I can honestly say today it looks like a master piece.

The dental clean was immaculately clean and i put on plastic blue over shoes as I entered the clinic, as you would if you were entering an operating room!! I was very impressed with the hygiene and how bright the clinic was and the state of the art equipment.

I took my time and researching before choosing Tourmedical an excellent website that is very informative . I have as today 16 implants and 28 zirconium crowns and no residual pain, very amazing. I would strongly recommend this dentist to anyone. I am very very happy not only with the affordable cost but the care, concern and attention I received throughout my treatment by all of the dental team and next year my wife will also have her teeth done.

Thanks to all the team.

Kusadası
Merly
18 Jul 2013
Merly
Australia
Implantaten

Everybody was fantastic

After much research on the internet, as i travelled from Australia to Turkey with my family on holiday, i have nothing to say, except that everybody was fantastic. I got first class treatment and can highly recommend tourmedical cosmetic dental holidays to other people.

Kusadası
Catherine
24 Jun 2008
Catherine
Ireland
Implantaten

I can highly recommend Tourmedical Cosmetic Dental to everybody

My teeth were in very bad condition, and as i work with the public, the time came for me to do something about it. As Ireland was much too expensive for me, I searched the web and found Tourmedical cosmetic holidays, I was very pleased with my 1st point of contact, who was very informative and friendly. I booked my holiday to Kusadasi and was collected from my hotel that evening for my consultation, where my exact planning was done. I needed dental implants, so my appointment day and time was arranged. I was very nervous, but foundthe dentist and her assistants very professional and caring. Their Implant surgeon, was excellent, he was very professional and explained what he was going to do and began the procedure, I didnt feel a thing and was over really quick. I then had to wait 2 months for my implants to fuse with my bone to make them strong enough for my new teeth. I had a temporary denture in the meantime, so could still get on with my life. When i was ready to come back, i contacted them and my appointments were arranged and I was collected for every appointment and taken to the beautiful clinic, which i was really happy to be going back to, all my nerves were gone. Ive now completed my treatment and have a beautiful smile that I thought id never have again. 2nd time round i was treated by the cosmetic dentist and she was brillant, she knew exactly what type of teeth would suit me and I can highly recommend Tourmedical cosmetic dental holidays for any dental problems you may have.

Kusadası
Robert
19 Jun 2013
Robert
England
Implantaten

Really impressed....

My dental situation was in a bad way from years of neglet, my daughter in law googled dentistry abroad and came across Tourmedical Cosmetic Dental holidays. We were really impressed with the efficency of everything, all our questions were answered and our consultation apt was made. We were collected from our hotel and taken to their clinic, which was exactly like we had seen from pictures on the website. The dentist was excellent, after my xray was taken, she went through everything in detal with me and explained all the options to me. Dental implants was the best long term option for me, so my treatment began. Their implant surgeon performed my procedure and he was very informative all the way through and before i knew it, my implants were placed. Im already looking forward to my 2nd step, when i will have my new smile!!!

Kusadası
James Lynch
17 Apr 2016
James Lynch
England
Implantaten

my prayers were answered

My Name is James Lynch from Dublin, my teeth were a problem for me for a long time, but when I heard about Tourmedical and the treatment, service and cost they provide, my prayers were answered. I was able to afford to go to Turkey and get my smile back. It suited me to go off season, so all I had to pay for was my flight and treatment.

Everything was exceptional, from being met at the airport, taken to my hotel and next day to the clinic. It was amazing, state of the art and so clean and fresh. The Dentist was brilliant, she listened to me and I to her and now I have a perfect smile – Thank you Tourmedical.

Kusadası
Ben & Paul
21 Mar 2018
Ben & Paul
England
Implantaten

My name is Paul from the Uk,  I came here last year to have my teeth done, also on a referral from 2 friends who had come the previous year and had their teeth done. Now I am back to support my mate Ben, who is going to do the same.

Paul was so satisfied with the result and kept on raving about how good Tourmedical were and how they look after you and the dentist and her team, it made up my mind for me that I was going to go and just do it and for that reason I decided to come to Tourmedical aswell.

It was a very good experience throughout. From the first moment I did not worry because I felt i was in very experienced hands.

Its a very professional organisation.  Amazing from starting point of contact, picked up from the airport, brought to our Hotel,  and from hotel to the clinic for all appointments, right until the end of the treatment it was Fantastic! I can highly recommend it to everyone.

Don’t hesitate – do it now

Kusadası